HOME  |    BEWINDVOERING  |   MENTORSCHAP  |   CURATORSCHAP   |   TARIEVEN  |   CONTACT  |   LINKS
Wie zijn wij


Mijn naam is Rob Spierings. Voordat ik het bedrijf SPIERINGS bewindvoering ben gestart heb ik een aantal jaren met veel plezier  gewerkt bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Als locatiemanager van 6 kleinschalige woonlocaties was ik eindverantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van de cliŽnten en heb ik veel contacten gehad met zowel de cliŽnten als ook hun ouders of belangenbehartigers.

Hiervoor heb ik ruim 20 jaar gewerkt in de bancaire wereld. De laatste jaren op het gebied van financiŽle planning. Ik adviseerde mijn cliŽnten over alles wat hen in financiŽle zin bezighield. Van huwelijks voorwaarden of gemeenschap van goederen, pensioenen, beheren van vermogen tot erfrecht.

Het werken met en voor mensen heeft mij altijd enorm geboeid. In 2007 kwam ik via bekenden in contact met bewindvoering. Zij werken al jaren als professioneel bewindvoerder, mentor en curator. De vraag naar deze dienstverlening blijkt erg toe te nemen. Sinds die tijd heb ik mij verdiept in deze drie soorten dienstverlening en ontdekte dat dit voor mij, met de hierboven omschreven ervaringen, een prima invulling is van zelfstandig werken in combinatie met de betrokkenheid voor de (kwetsbare) medemens.

Begin 2008 heb ik de opleiding bewindvoering afgerond, die door de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) werd gegeven.


Betrouwbaarheid, degelijkheid en deskundigheid

Geld en goederen van cliŽnten worden aan ons als bewindvoerder toevertrouwd. Vanzelfsprekend verwacht u de volle 100 % garantie dat hier uiterst zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Omdat wij geloven in kwaliteit en betrouwbaarheid is ons bedrijf als lid aangesloten bij de BPBI. De doelstelling van de branchevereniging is kwaliteit en zorgvuldigheid binnen de beroepsgroep blijvend te waarborgen. Zij doet dit onder meer door nieuwe leden uitgebreid te laten screenen op het gebied van kwaliteit, integriteit en wettelijke en financiŽle regels. Vervolgens wordt jaarlijks door zogenaamde audits (onderzoeken) gecontroleerd of ons bedrijf nog voldoet aan de door de branchevereniging gestelde hoge eisen. Deze audits zijn nodig om de professionaliteit en kwaliteit te kunnen blijven garanderen aan u als cliŽnt maar ook aan het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).

Onze gedegen administratieve organisatie is uitgerust met moderne apparatuur en software die onze administratieve werkzaamheden verlichten zodat meer tijd beschikbaar komt voor cliŽnten.

Door opleiding en ervaring beschikt SPIERINGS bewindvoering over een grondige kennis van financiŽn in het algemeen, sociale wetgeving, belastingzaken en juridische aangelegenheden.

logo
BEWINDVOERING,   MENTORSCHAP   EN   CURATORSCHAP   IS   MENSENWERK

foto1
foto2
foto3
foto4
foto5