HOME  |    BEWINDVOERING  |   MENTORSCHAP  |   CURATORSCHAP   |   TARIEVEN  |   CONTACT  |   LINKS
(beschermings)Bewindvoering

De wettelijke maatregel onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen, ook wel beschermingsbewind genoemd, heeft betrekking op het vermogen van een persoon.

Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn financiŽle zaken te regelen, dan kan hij zijn goederen en geld onder bewind laten stellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die tijdelijk of blijvend het vermogen van de betrokkene beheert. Het gevolg is dat de betrokkene niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn of haar vermogen.

Een bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan.

Het beheren houdt in dat de bewindvoerder de verantwoordelijkheid heeft over de financiŽle en de praktische kant van het vermogen. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een belastingaangifte doen, maar ook (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen.

Eťn keer per jaar en aan het einde van het bewind moet de bewindvoerder tegenover de betrokkene rekening en verantwoording afleggen. Hij moet dan dus precies kunnen aantonen wat er allemaal door hem is geregeld en uitgegeven en met de bewijsstukken daarvan komen. Dit gebeurt in het bijzijn van de kantonrechter. Is de betrokkene niet in staat hierbij te zijn, dan legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter.

Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter of het gehele vermogen of een deel daarvan onder bewind wordt gesteld, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed. Afhankelijk daarvan zal SPIERINGS bewindvoering afspraken met u maken over welke zaken wij u uit handen zullen nemen.logo
BEWINDVOERING,   MENTORSCHAP   EN   CURATORSCHAP   IS   MENSENWERK

foto1
foto2
foto3
foto5
Web Page Maker, create your own web pages.