logo
BEWINDVOERING,   MENTORSCHAP   EN   CURATORSCHAP   IS   MENSENWERK


foto1
Het komt steeds meer voor dat mensen niet (goed) meer in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen.

Er zijn veel mensen die om uiteenlopende redenen in financiŽle problemen zijn geraakt die op eigen kracht niet kunnen worden opgelost.

Mensen worden ouder, wonen verder van hun kinderen vandaan. Er komen ook steeds meer alleenstaanden die geen familie hebben die bewindvoerder kunnen worden. Bovendien lijkt het wel of ouderen steeds rijker worden. Kinderen hebben daardoor met het oog op de eventuele erfenis liever dat er een neutrale, professionele bewindvoerder wordt aangesteld dan een eigen broer of zus.

Mensen kunnen tengevolge van een ziekte of handicap vaak niet meer goed voor zichzelf  opkomen.

Ouders van kinderen met een beperking willen de zekerheid dat iemand zich bekommert over hun kind wanneer zij daar zelf niet meer toe in staat zijn.

In veel gevallen wordt in eerste instantie hulp geboden door familie of vrienden. Door omstandigheden is dit echter niet altijd mogelijk of wenselijk.

Wanneer het meerderjarigen betreft kunnen deze mensen door de kantonrechter onder toezicht worden gesteld. Dit toezicht bestaat uit een bewind, een mentorschap of curatele. De kantonrechter kan iemand uit de familie benoemen. In veel gevallen echter is het van een van de betrokkenen een bewuste keuze om dan een professionele bewindvoerder, mentor of curator aan te stellen.

Binnen het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) is afgesproken dat, als er geen familielid (beschikbaar) is, de voorkeur wordt gegeven aan een professionele bewindvoerder die lid is van de BPBI (branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders). SPIERINGS bewindvoering is aangesloten bij deze branchevereniging.Onze organisatie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M1368953.

SPIERINGS bewindvoering wil u graag zowel bij bewindvoering, mentorschap of curatelestelling van dienst zijn.

foto3
foto2
foto4
foto5
Web Page Maker, create your own web pages.