Mentorschap

Sommige mensen hebben, vaak tengevolge van een ziekte of aandoening, moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Gebruikelijk is natuurlijk dat een familielid, vriend of kennis de rol van mantelzorger op zich neemt. Het komt echter voor dat bijvoorbeeld de sfeer in de familie dusdanig is dat het om die reden verstandig is om een onpartijdige derde in te schakelen.  In dat geval kan SPIERINGS bewindvoering als mentor uitkomst bieden.

Een mentor helpt met het nemen van beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling enzovoort. In overleg met de betrokkene zal de mentor er altijd naar streven de betrokkene zo veel mogelijk zelf de beslissingen te laten nemen. De mentor is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.

Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering. Dan kunnen bewindvoerder en mentor dezelfde persoon zijn. Het verschil tussen mentorschap en bewindvoering is dat mentorschap meer op persoonlijke zaken is gericht, terwijl bewindvoering meer om financiŽle zaken gaat.


logo
BEWINDVOERING,   MENTORSCHAP   EN   CURATORSCHAP   IS   MENSENWERK
foto1
foto2
foto3
foto5
Web Page Maker, create your own web pages.